Menu

Kontingent

Kontingent fra og med 1. januar 2017 - gældende for ORI

Kontingenter opkræves to gange årligt via PBS. Kontingentopkrævningen for foråret sendes ud i februar/marts, og for efteråret sker opkrævningen i juli/august. Betalingsfristen er 14 dage fra opkrævningsdatoen.

Nye medlemmer kan deltage i træningen i 2 uger før indmeldelse, og kontingentopkrævning finder sted.

Ingen medlemmer må stå i restance.

Der er mulighed for at tilmelde sig PBS. Tilmelding kan enten ske via egen bank, eller ved udfyldelse af blanketten i venstre side af hjemmesiden. Kontingenterne er opgivet som halvårlige.

Kontingentsatser pr. halve år:

Ungdom: se www.ffbbold.dk

Senior = kr. 850,00 (halvårligt)

Old Boys, Veteran, Superveteran og Grand superveteran = kr. 600,00 (halvårligt)

"Fittness damer" = kr. 250,00 (halvårligt)

Passivt medlemskab (gælder også børn på efterskole og lignende) = kr. 200,00 (ÅRLIGT)