Bestyrelse

Navn

Rolle

Kontakt

Claus Larsen

Formand

21815160 / claus.goejlarsen@mail.dk

Dennis Vendelbo

Næstformand

60226263 / dvendelbo@gmail.com

Mathias Stenderup

Seniorformand

41367672 / stenderup3@gmail.com

Peter Rylander

Bestyrelsesmedlem – senior

John Jørgensen

Ungdomsformand

28903841 / jjo@prosa.dk

Anne Duval Høpner

Bestyrelsesmedlem – ungdom

24437337 / anne-duval@hotmail.com

Hanne Christiansen

Kasserer

20666041 / hlc@privat.dk

Kasper Sørensen

Revisor

50936993 / svisketrold@hotmail.com

Troels Mansa Larsen

Suppleant

24452187 / tml_mansa@hotmail.com

Mathias Jørgensen

Suppleant