Kontigent

Kontingent fra og med 1. januar 2017 – gældende for ORI

Kontingenter opkræves to gange årligt via PBS. Kontingentopkrævningen for foråret sendes ud i februar/marts, og for efteråret sker opkrævningen i juli/august. Betalingsfristen er 14 dage fra opkrævningsdatoen.

Nye medlemmer kan deltage i træningen i 2 uger før indmeldelse, og kontingentopkrævning finder sted.

Ingen medlemmer må stå i restance.

Der er mulighed for at tilmelde sig PBS. Tilmelding kan ske via egen bank. Kontingenterne er opgivet som halvårlige.

Kontingentsatser

Senior

850,00 kr

Halvårligt

Old boys, Veteran, Superveteran og Grand superveteran

600,00 kr

Halvårligt

Fodbold Fitness

250,00 kr

Halvårligt

Passivt medlemskab

Gælder også børn på efterskole og lignende

200,00 kr

Årligt