Træningstider

Hold

Træningstid vinter

Træningstid sommer

Senior

Tirs/Torsdag kl 19:30 - 21:00 (Kunsten i FIK)

Tirs/Torsdag kl 19:00 - 20:30

Fodbold Fitness Damer

Tirsdag kl 19:00 - 20:30 (Græse Bakkeby Hallen)

Onsdag kl 19:00 - 20:30

Fodbold Fitness Herre

Tirsdag kl 19:00 - 20:30 (Græse Bakkeby Hallen)

Mandag kl 19:00 - 20:30

Veteran

Onsdag kl 19:30 - 21:00 (Kunsten i FIK)

Onsdag kl 19:00 - 20:30

Super Veteran

Man/Onsdag kl 19:00 - 20:30

Grand Superveteran

Søndag ulige uger 14:45 - 16:00
Søndag lige uger 9:00 - 10:30

Man/Onsdag kl 19:00 - 20:30